Juridikpodden

Den största maktförskjutningen i modern svensk historia. Vi tar upp pandemilagen. 

Också: Alla nya lagar 2021! Och HD om ersättning till efterlevande som bevittnat mord.

Direct download: S17E01.mp3
Category:general -- posted at: 3:40am EDT

1