Juridikpodden

Vi talar om om tysk rätt - Tove har varit i Tyskland - och om förtal (igen). Vi frågar vad som har hänt med Gunnar Strömmer? (Strömmer släpper rättighetsfrågorna till försvsarsministern!) Och så pratar vi om Foxtrotringen som såldes av Kronofogdemyndigheten.

Direct download: JP_S23E04_1.mp3
Category: -- posted at: 10:49am EDT

Alla är trötta på rymdstenen nu, säger Tove efter att frågan om vem som äger meteoriter prövats i hovrätten innan hon går vidare till att lustfyllt vrida och vända på rymdstensfallet ännu en gång. Vi konstaterar att fastighetsrätten utgår från att jorden är platt. Vi tar upp ett ovanligt fall av förtal som rör Expressen. Och så tar vi upp ett avgörande från HD om rattfylleristen som skyllde på att han körde i sömnen. 

Direct download: JP_S23E03.mp3
Category:general -- posted at: 3:28pm EDT

1