Juridikpodden

Juridikpodden tar upp viktiga frågor som: Beviljar HD numer prövningstillstånd utifrån vilka spännande namn ett avgörande skulle kunna få? Vi pratar om gradindelningar i helvetet (när det gäller brott). Behöver man lekmannadomare och ska det i så fall vara nämndemän eller jury? Och herregud vi talar om skatterätt! Det kan ha förekommit spekulationer.

Direct download: JP_S23E06.mp3
Category: -- posted at: 4:58pm EDT

I detta avsnitt tar vi upp den medborgliga plikten att bidra till rättsbildningen - alla borde processa mer! Vi tar upp torr juridik som framtidsfullmakter och bevisbördan i patientskademål. Och vi tar upp ämnet som vi tassat som katten kring het gröt kring: Begår staten Israel nu folkmord? 

Direct download: JP_S23E05_1.mp3
Category:law -- posted at: 3:40pm EDT

Vi talar om om tysk rätt - Tove har varit i Tyskland - och om förtal (igen). Vi frågar vad som har hänt med Gunnar Strömmer? (Strömmer släpper rättighetsfrågorna till försvsarsministern!) Och så pratar vi om Foxtrotringen som såldes av Kronofogdemyndigheten.

Direct download: JP_S23E04_1.mp3
Category: -- posted at: 10:49am EDT

Alla är trötta på rymdstenen nu, säger Tove efter att frågan om vem som äger meteoriter prövats i hovrätten innan hon går vidare till att lustfyllt vrida och vända på rymdstensfallet ännu en gång. Vi konstaterar att fastighetsrätten utgår från att jorden är platt. Vi tar upp ett ovanligt fall av förtal som rör Expressen. Och så tar vi upp ett avgörande från HD om rattfylleristen som skyllde på att han körde i sömnen. 

Direct download: JP_S23E03.mp3
Category:general -- posted at: 3:28pm EDT

Tove skiter i Mårtens liv, när han berättar anekdoter om sina möten med Henning Sjöström. Men vi talar om utsökning om Gunilla Persson och kronofogdemyndighetens verksamhet. Vad har vi för nya möjliga domare i Högsta domstolen?

Direct download: JP_S23E02.mp3
Category: -- posted at: 6:13pm EDT

Den 23e säsongen tar upp nya lagar för 2024, HD:s dom om orsakskravet vid mord och möjligheten att öppna gravar för att kontrollera den dödes DNA i samband med en faderskapsprövning. Och så gräver vi i frågan: vem ansvarar för betalningen på en restaurang?

Direct download: JP_S23E01.mp3
Category: -- posted at: 7:10am EDT

1