Juridikpodden

Den 23e säsongen tar upp nya lagar för 2024, HD:s dom om orsakskravet vid mord och möjligheten att öppna gravar för att kontrollera den dödes DNA i samband med en faderskapsprövning. Och så gräver vi i frågan: vem ansvarar för betalningen på en restaurang?

Direct download: JP_S23E01.mp3
Category: -- posted at: 7:10am EDT

1