Juridikpodden

Vi talar om valet, HD:s namngivning (igen) och om när Tove citerades av en domare som förlorade i Högsta domstolen. Och ni kan inte vad Tove säger då!

Direct download: JP_S20E02.mp3
Category:general -- posted at: 5:25pm EDT