Juridikpodden

Yttrandefrihet, förtal och skadestånd: Allt du undrat kring Dominion v. Fox News.

Alla jurister älskar condictio indebiti, dvs. reglerna om misstagsbetalningar. Tove tar upp en ny HD-dom.

Direct download: JP_S21E04.mp3
Category:general -- posted at: 11:10am EDT

1