Juridikpodden

I detta avsnitt tar vi upp den medborgliga plikten att bidra till rättsbildningen - alla borde processa mer! Vi tar upp torr juridik som framtidsfullmakter och bevisbördan i patientskademål. Och vi tar upp ämnet som vi tassat som katten kring het gröt kring: Begår staten Israel nu folkmord? 

Direct download: JP_S23E05_1.mp3
Category:law -- posted at: 3:40pm EDT