Juridikpodden

Vi talar om om tysk rätt - Tove har varit i Tyskland - och om förtal (igen). Vi frågar vad som har hänt med Gunnar Strömmer? (Strömmer släpper rättighetsfrågorna till försvsarsministern!) Och så pratar vi om Foxtrotringen som såldes av Kronofogdemyndigheten.

Direct download: JP_S23E04_1.mp3
Category: -- posted at: 10:49am EDT