Juridikpodden

Tove skiter i Mårtens liv, när han berättar anekdoter om sina möten med Henning Sjöström. Men vi talar om utsökning om Gunilla Persson och kronofogdemyndighetens verksamhet. Vad har vi för nya möjliga domare i Högsta domstolen?

Direct download: JP_S23E02.mp3
Category: -- posted at: 6:13pm EDT