Juridikpodden

Ny HD-domare i USA. Men vilka är domare i den svenska Högsta domstolen? Får svenska domarutnämningar den genomlysning de förtjänar?

Totalförsvarsplikt? Vad är det? Kan man lämna landet när det blir krig?

Och så det som alla väntat på: Parkeringsjuridik.

Direct download: JP_S19E05.mp3
Category:general -- posted at: 4:18pm EDT